Lupin III: Part 6 ep17

Lupin III: Part 6 จอมโจรลูแปงที่สาม EPISODE ทั้งหมด

เรื่องย่อ

ลูแปงที่ 3 ต้องการหาสมบัติที่ซ่อนโดยองค์กรลับในอังกฤษ แล้วยังต้องเผชิญหน้ากับเชอร์ล็อค โฮล์ม

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ