Uchi no Shishou wa Shippo ga Nai ep2

Uchi no Shishou wa Shippo ga Nai อาจารย์ของข้าน้อยนั้นไร้หาง EPISODE ทั้งหมด

เรื่องย่อ

เป็นเรื่องของทานูกิที่ต้องการเป็นมนุษย์หนึ่ง ได้เป็นศิษย์ของนักเล่าเรื่องหนึ่ง ซึ่งนักเล่าเรื่องนั้นก็เป็นภูตเดียวกันกับเธอ

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ