Dororo 2019 ดาบล่าพญามาร โดโรโระ

Dororo 2019 ดาบล่าพญามาร โดโรโระ EPISODE ทั้งหมด

เรื่องย่อ

เฮียคิมารุ เด็กหนุ่มที่ถูกเทพมารช่วงชิงร่างกายไป 48 ส่วน! เขาออกเดินทางแสวงหาดินแดนที่จะอยู่ได้อย่างสงบสุข แต่ก็มีเหล่าภูตคอยรังควาน! ซ้ำยังมีโดโรโระเด็กหัวขโมยพิลึกที่จ้องจะขโมยดาบของเขาอีก Dororo การเดินทางล่าปิศาจของเฮียคิมารุและโดโรโระจึงเริ่มต้นขึ้น!

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ