Fate stay night Unlimited Blade Works

Fate stay night Unlimited Blade Works EPISODE ทั้งหมด

เรื่องย่อ

เฟท/สเตย์ ไนท์: อันลิมิเต็ด เบลด เวิร์คส จะกล่าวถึงเซเบอร์ที่เป็นตัวละครหลัก Fate stay night Unlimited Blade Works ในบท Unlimited Blade Works จะกล่าวถึงรินซึ่งเป็นตัวละครหลัก แต่เนื้อเรื่องจะมุ่งประเด็นไปที่ตัวตนของข้ารับใช้ของเธอ อาเชอร์ มากกว่า และในบท Heaven&Feel จะกล่าวถึงอดีตอันเลวร้ายของซากุระ และยังเชื่อมต่อไปถึงเนื้อเรื่องของ เฟท/ฮอลโลว์ อทาราเซีย อีกด้วย ส่วนเนื้อเรื่องในแอนิเมชันจะเป็นการนำเนื้อเรื่องทั้ง 3 มารวมกัน และเน้นหนักไปที่บท Fate มากกว่าบทอื่นๆ

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ